America Rygsække Little Canteen Herschel tan Crosshatch Gå til hovedindhold
Rygsække Little America tan Crosshatch Herschel Canteen
Little Herschel tan Rygsække Canteen Crosshatch America

Herschel Canteen Little tan Crosshatch Rygsække America 6PvZUx6

By Madden Black Snøresko Edict Steve Crrqdg
Little Herschel Crosshatch Canteen tan Rygsække America

Sikkerhed ved sejlads

Udover sund fornuft er der en række sikkerhedsregler, der skal overholdes, når man laver sejladsaktiviteter med skolebørn.

Skolers og institutioners sejlads med børn, unge og voksne er altid erhvervssejlads

Det fremgår af de nye regler for sejlads i mindre fartøjer med op til 12 passagerer som Søfartsstyrelsen har udstedt med virkning fra 1. oktober 2012. Reglerne er udarbejdet med baggrund i den tragiske ulykke i Præstø Fjord i februar 2011, hvor en dragebåd kæntrede med en gruppe elever. 

At fremme det gode sømandskab er udgangspunktet for de nye regler. Efterlevelsen af de nye regler vil desuden sikre et højt sikkerhedsniveau for sejlads med passagerer. Den enkelte skole eller institution er ifølge reglerne forpligtet til at sikre, at sejladsen foregår sikkert, under de rette forhold og i det rette fartøj.

Look Camel Smart Klassisk Overcoat Frakker New TxqU8d0T

Søfartsstyrelsen præciserede i juni 2017, at enhver flydende genstand er at betragte som et fartøj og at de altid er omfattet af reguleringen for mindre fartøjer som medtager op til 12 passagerer. Det betyder kort sagt, at al aktivitet, hvor deltagerne er på vandet i flydende genstande, er underlagt sejladsreglerne for erhvervssejlads, hvilket betyder, at der altid fra skolens, institutionens side skal være lavet en sikkerhedsinstruks, der er godkendt at lederen. Den ansvarlige for sejladsen skal have minimum det nye 8 timers førstehjælpskursus (Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport), der er under 2 år gammelt og skolen/ institutionen skal sørge for, at der er en passageransvarsforsikring, der dækker sejladsen.

Eneste undtagelse er, hvis man er på passagerfartøjer, hvor al ansvaret for sejladsen ligger hos andre f.eks. som når man tager færgen til Norge, Sverige mm. En god tommelfingerregel er, at hvis elever/ lærere deltager aktivt i bare dele af sejladsen, så er det erhvervssejlads.

Søfartsstyrelsen understreger også, at ansvaret for sejladsaktiviteter altid påhviler den der har ejerskabet af aktiviteten, også i tilfælde hvor tredjemand varetager sejladsen eller dele deraf.

Det betyder, at selv om en skole eller institution hyrer en ekstern sejladsudbyder, så er det stadig skolen, der har ansvaret for sejladsen, derfor er det også altid deres ansvar at leve op til gældende regler.

En sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer skal indeholde:

 1. Identifikation af rederen (den person eller det organ som har ejerskab  af sejladsaktiviteterne. På en skole vil det typisk være inspektøren/forstanderen).Crosshatch tan Little Canteen Rygsække America Herschel
 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteterne, samt hvor og hvornår de må foregå.   
 3. Identifikation af risici.
 4. Tiltag til at imødegå risici.
 5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning.
 6. Beskrivelse af besætningen og dens kompetencer.
 7. Operationelle forholdsregler som skal følges af besætning og passagerer.
 8. Navy Joop Frakker Mariso Joop Mariso Klassisk q7nF0X8zw
 9. Forholdsregler som sikrer at alle kan reddes i tilfælde af ulykke.
 10. Forholdsregler som sikrer at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker.
 11. Forholdsregler som sikrer at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land, og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion. 
 12. Forholdsregler som sikrer at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start.New Parkaer Superdry Gold Rusty Military d7wqBBxaF
 13. Forholdsregler som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser og ulykker.  
...

 

Frakker Grey Raven 1 Tom Coat Dark 2 In Klassisk Blend Tailor vYRw4Y
Klassisk Ps Paul Smith Frakker Mens Overcoat By Hazel gg4wqR